Pályázati feltételek

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM) által alapított Egészségértés Díj 2022 pályázat célja, hogy lehetőséget biztosítson a legjobb, leginnovatívabb egészségértést fejlesztő programok elismerésére, széleskörű megismertetésére, továbbfejlesztésére.

 

PÁLYÁZÓK KÖRE:

 Az Egészségértés Díjra természetes személyek és szervezetek (jogi személyiségtől függetlenül állami intézmények, gazdálkodó szervezetek, egyéb társadalmi szervezetek) pályázhatnak valamely általuk kezdeményezett vagy megvalósított, 2021. október 1. és 2022. Október 31. között Magyarországon futó vagy folyamatban lévő egészségértést támogató aktivitással.

 

PÁLYÁZHATÓ KATEGÓRIÁK:


1. Egészségügyi intézmények és egészségügyi szakemberek: Bármilyen egészségügyi intézmény (így például kórház, orvosi rendelő, gyógyszertár, egyéb rendelőintézet) és szakember (például háziorvos, szakorvos, gyógyszerész és más egészségügyi végzettségű szakember) által indított, az egészségértés javítását szolgáló projektek.

2. Társadalmi szervezetek, egyéb állami és gazdálkodó szervezetek és szakembereik, média és kommunikációs ipar szereplői: Bármilyen betegszervezet, civil szervezet, alapítvány, nevelési-oktatási intézmény által indított, az egészségértés javítását szolgáló innovatív projektek. Továbbá bármilyen nyomtatott, online, rádiós, illetve televíziós sajtóorgánum műsora, illetve munkatársai, szabadúszó újságíró, közösségi média bármely felületén egészségértést fejlesztő tartalomgyártást folytató blogger, influencer, valamint kommunikációs, reklám –és médiaügynökségek által indított innovatív projektek.

 

BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2022. 09.12.-TŐL 2022. 10.16. 24:00-IG.

 

PÁLYÁZATI ANYAGOK:

A pályázatokat kizárólag elektronikus úton várjuk a www.egeszsegertes.hu oldalon keresztül, 2022. 09.12. 00:00-től 2022. 10.16. 24:00-ig.

A BEKÜLDENDŐ PÁLYÁZATI ANYAG HÁROM RÉSZBŐL ÁLLHAT:


1. Pályázati űrlap: A nevezésnek tartalmaznia kell a hiánytalanul kitöltött online Pályázati űrlapot, amely kizárólag elektronikus úton a www.egeszsegertes.hu oldalon érhető el.

2. Projekt bemutatása: Ez a dokumentáció segíti a projekt pontos megértését és megismerését. A kapcsolódó dokumentációt kizárólag a www.egeszsegertes.hu oldalon keresztül várja a zsűri.

3. Fotók, videók: A pályázathoz kapcsolódó egyéb dokumentációkat, így pl. fotókat, kiadványokat, videómegosztó felületre feltöltött videók linkjeit a www.egeszsegertes.hu a pályázati felületen leírtak szerint kérjük elküldeni.

HIÁNYOSAN KITÖLTÖTT PÁLYÁZATI ŰRLAP ESETÉN A NEVEZÉS ÉRVÉNYTELEN!

A pályázati anyag nem tartalmazhat más személy részére szerzői jogi oltalom alá eső művet – kivéve, ha a jelen pályázati kiírás feltételei egyebekben teljesülnek –, illetve jogszabályba, így különösen egészségügyi jogszabályba ütköző tartalmakat.

A pályázatra való jelentkezéssel a pályázó szavatolja, hogy a pályázatra beküldött dokumentumok és az azokban megjelölt szellemi alkotások és szerzői művek (pl. weboldalak, videók, stb.) saját szellemi termékei, vagy ezek tekintetében rendelkezik azon jogosultsággal, hogy felhasználásukkal a pályázaton részt vegyen, és a jelen pályázati feltételekben foglaltak szerint azok tekintetében az AIPM részére további felhasználási engedélyt adjon. Pályázó szavatolja továbbá, hogy a pályázati anyagok tekintetében harmadik személynek nincs olyan, szellemi alkotáshoz fűződő vagy személyiségi joga, amely a pályázaton való részvételt, valamint a pályázati anyagok jelen pályázati kiírásban foglaltak szerinti felhasználását kizárná vagy akadályozná.

 

PÁLYÁZAT RÉSZEI:


A www.egeszsegertes.hu weboldalon elérhető pályázati űrlap hiánytalan kitöltése, mellékletek feltöltése az űrlapon leírt paramétereknek megfelelően.

Opcionális: lehetőség van 1 darab PowerPoint (.ppt) formátumú fájl feltöltésére, maximum 10 slide terjedelemben (Mobil applikáció esetében letöltési linket, online elérhető videók, kiadványok, egyéb megjelenések esetén a linkeket a .ppt prezentáción belül kérjük benyújtani).

 

PÁLYÁZAT MENETE

1. Az online pályázati űrlap, a nevezési feltételek és a határidők elérhetőek az www.egeszsegertes.hu honlapon.

2. A hiánytalanul kitöltött pályázati űrlapot és a benyújtandó anyagokat elektronikus úton a www.egeszsegertes.hu felületen át kérjük elküldeni 2022. szeptember 12. 00:00 órától 2022. október 16. 24:00 óráig. E-mailben vagy postai úton pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

3. Valamennyi érvényes pályázati anyagot szakértő zsűri bírálja el.

4. Az Egészségértés Díj 2022 eredményhirdetésére 2022. év decemberében kerül sor, a pontos időpontot később hirdetjük meg. A díjazottak neveit közzétesszük a www.egeszsegertes.hu oldalon, valamint az Egészségértés Díj Facebook-oldalán.

 

A PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZEMPONTJAI

1. A szempontok a következő súlyozással számítanak az elbírálás során:

  • Szakmai tartalom:30% (Egészségügyi szakmai tartalom, Hitelesség, Információ tartalom/információ részletesség).
  • Innováció és kreativitás:20% (Innovativitás, az ötlet újdonsága, az egyediség mértéke)
  • Megvalósítás, kommunikáció, felhasználóbarátság:50% (célcsoportnak megfelelő kommunikációs csatornák és eszközök használata,
közérthetőség, könnyű használhatóság és/vagy adaptálhatóság).

3. A zsűrizés kétfordulós: Az első fordulóban minden zsűritag 200-ig terjedő skálán pontozza a pályázati anyagokat. A pontozás nem nyilvános. 130-as átlag alatti pontot elérő pályamű nem kerül fel a szűkített listára. A zsűritagok egyéni döntései alapján a zsűri közösen határozza meg a kategóriák legjobb 5 (összesen 10) pályaművéből álló szűkített listát. A szűkített lista kihirdetése az Egészségértés Díj hivatalos Facebook oldalán, a www.egeszsegertes.hu honlapon keresztül, valamint az érintett pályázók közvetlen, email-en keresztül történő értesítésével történik. A második fordulóban a zsűri közösen választja ki a díjazottakat.

4. Minden kategóriában egy nyertes kerül kihirdetésre. A zsűri ezen kívül különdíja(ka)t is kiadhat, az egyes kategóriákba nem sorolható, de a pályázat céljait sikeresen támogató pályaművek esetében.

5. KÜLÖNDÍJ - Egészségértés - Fókuszban az egészséggel, egészségmegőrzéssel, gyógyulással kapcsolatos álhírek elleni küzdelem: A hiteles tájékoztatást, valamint az egyre gyarapadó, gyakran az egészséget is veszélyeztető álhírek elleni küzdelmet célul kitűző pályaművek legkiemelkedőbbje nyeri el az Egészségértés Díj 2022 különdíját.

6. KÖZÖNSÉGDÍJ: A szűkített listára került legjobb 10 pályamű közül a közönség a www.egeszsegertes.hu honlapon választhatja ki a számára legjobb, leginnovatívabb projektet, amely közönségdíjban részesül. A 10 pályamű egy időben kerül megosztásra a www.egeszsegertes.hu honlapon. A közönségdíjat az oldalon legtöbb szavazatot begyűjtő pályamű nyeri el.

7. A zsűri fenntartja a jogot arra, hogy egyes kategóriákban ne válasszon nyertest.

8. A zsűri fenntartja annak jogát, hogy a megítélése szerint nem megfelelő kategóriába érkező nevezést átsorolja másik kategóriába.

 

DÍJAZÁS

1. Minden kategóriában egy nyertes pályázó lehet.

2. Az 1. “Egészségügyi intézmények (…)”, 2. “Társadalmi szervezetek (…)” kategóriák nyertesei bruttó 1 000 000 Ft pénzdíjban és oklevélben részesülnek.

3. Az Egészségértés Díj 2022 különdíjának nyertese bruttó 1 000 000 Ft pénzdíjban és oklevélben részesül.

4. Az Egészségértés Díj 2022 közönségdíjának nyertese bruttó 1 000 000 Ft pénzdíjban és oklevélben részesül.

A pályaművek bemutatása: A szűkített listán szereplő legjobb 10 pályamű, valamint a díjazott pályázatok rövidített formában bemutatásra kerülnek a www.egeszsegertes.hu oldalon, az Egészségértés Díj hivatalos Facebook oldalán, hírlevelekben és nyomtatott anyagokban, valamint egyéb média felületeken. Erre tekintettel a pályázó a pályamű beküldésével határozatlan időre szólóan, ellenszolgáltatás nélkül feljogosítja az AIPM-et arra, hogy a pályázattal összefüggésben a pályaművet (vagy annak részeit, kivonatait, stb.) az általa vagy az AIPM megbízásából eljárva bármely harmadik személy által üzemeltetett weboldalon, közösségi média felületen, bármely nyomtatott vagy online médiatartalomban, illetve lineáris és lekérhető médiaszolgáltatásban közzétegye, illetve ilyen közzétételre harmadik személyeknek engedélyt adjon.

A pályázatra való jelentkezéssel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerint a pályázó kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja, hogy az AIPM-mel közölt személyes adatait az AIPM a pályázat lebonyolítása érdekében kezelje, ide értve a nyertesek nevének a www.aipm.hu honlapon történő közzétételét is.

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM)

Shalaby Kinga

Telefon: 06 70 672 6363

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

www.egeszsegertes.hu

© 2022 egeszsegertes.hu, All rights reserved.